Oasen gimmick door team W&W

Bekijk de demo!

Het Team

het team

Lisa Keers

0986719@hr.nl

Ontwikkelend en onderzoekend

Eva van der Kroft

0987164@hr.nl

Ontwerpend en onderzoekend

Weifang Lei

0990142@hr.nl

Ontwerpend en onderzoekend

Inci Yesiltepe

0986721@hr.nl

Ontwikkelend en betrokken

Onderzoek

brainstorminspiratie en inzichten

Om te beginnen bij het proces hebben we na het bezoek aan Oasen een aantal belangrijke punten opgeschreven en hebben vanuit daar een uitgebreide brainstormsessie gehouden. Dit houd in dat we aan de slag zijn gegaan met onderwerpen waar mogelijk meer uit te halen valt, kijkende naar een innovatieve gimmick. We hebben dit gesorteerd op de termen “vertrouwen, wow-factor, bewustwording en toegankelijkheid”. We hebben een uitgebreid bronnenonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de onderwerpen die ons trokken bij de brainstormsessie. Hieruit is gebleken dat we voornamelijk interesse hebben naar de aanpak van accessibility, mogelijke vernieuwende technologieën, het water proces en het weergeven van statistieken. Uit het bronnenonderzoek hebben we een aantal insights gehaald, waaronder dat de website niet toegankelijk is voor assistive tech, dat klanten het vanzelfsprekend vinden dat er schoon water uit de kraan komt en dat de website van Oasen veel technologie heeft wat niet specifiek bruikbaar is voor de bezoeker.

Ontwerpen

We zijn begonnen met conceptualiseren door middel van “Crazy 8s”. Dit is een ontwerpmethode waarbij we zo snel mogelijk ideeën hebben bedacht en genoteerd met schetsen. Hierna hebben we deze ideeën in de groep besproken, gemixt om tot gemengde ideeën te komen en daarna gestemd op de beste ideeën. De meest gestemde ideeën hebben we verder uitgewerkt in storyboards en zo zijn we tot 3 concepten gekomen waarmee we verder zijn gegaan. Deze concepten hebben we kort samengevat in “accessible overlay”, “kidstour” en “2 druppels”.

Accessibility

Ons eerste concept is “accessible overlay”, dit is het idee om een volledig accessible, versimpelde versie van de huidige website te maken zodat ook gebruikers die minder toegankelijk zijn toegang hebben tot de website en andere gebruikers een snelle mogelijkheid hebben om op de belangrijke pagina te komen en belangrijke informatie te zien. Dit idee komt voort uit dat de huidige website niet toegankelijk is en er veel informatie staat die niet wordt gevonden omdat er echt heel veel informatie te vinden is op de website dus het kan moeilijk zijn om de specifieke info te vinden. De doelgroep voor dit concept is mensen met een visuele, motorische en of intellectuele beperking die op een makkelijk manier de belangrijkste pagina’s willen bereiken.

Kids tour

Het tweede idee dat we hebben uitgewerkt is “kidstour”. Dit idee is een interactieve tour voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud waar ze op een leuke manier kunnen leren over bijvoorbeeld schoonwater en het waterzuiveringsproces. Dit idee komt voort uit de informatie dat Oasen ook een stuk educatie wil geven en hierbij de jongeren wil betrekken. Het concept is gebaseerd op interactieve spelletjes voor kinderen en virtual tours. De doelgroep waar we aandacht van willen trekken is de klanten van Oasen die kinderen hebben en online hun waterstanden doorgeven. Dit concept zal gelinkt worden op de website van Oasen het liefst op de pagina waar waterstanden worden doorgegeven omdat dit de meest bezochte pagina. De doelgroep die we daarna willen informeren is kinderen binnen de leeftijdsgroep 6 en 12 die meer zouden willen leren over schoon en duurzaam water.

Twee Druppels water

'Twee druppels water' is een concept waarbij we ons voornamelijk focussen op het vergroten van het bewustzijn van de gebruiker over drinkwater en de meerwaarde van kraanwater (met name dat van Oasen), door de verschillen tegenover elkaar te zetten.We willen dit met dit concept bewerkstelligen door een extra slide toe te voegen aan de homepagina, waarmee de gebruiker op 4 verschillende manieren wordt geïnformeerd en hopelijk geïnteresseerd, op zowel visueel als interactief vlak. We gaan bij dit concept mee met het innovatieve karakter van Oasen door de druppels met 3D technologieën te weergeven.De doelgroep is bezoekers van de Oasen website (voornamelijk bewoners van het groene hart) met een interesse naar of een affiniteit met schoon, betaalbaar en duurzaam water.

Vervolgstappen

vervolg

Naar aanleiding van de keuze van Oasen zijn we aan de slag gegaan met het concept “twee druppels water”. Na de keuze voor dit concept hebben we de feedback vanuit Oasen in punten genoteerd zodat we de nodige onderwerpen konden onderzoeken. We hebben vervolgens een onderzoek uitgevoerd naar bijvoorbeeld de technologie die we wilden gebruiken. Zo zijn we erachter gekomen dat de Oasen website gemaakt is met de library React en hebben we ervoor gekozen ons project ook te ontwikkelen met React. Daarnaast hebben we gekeken naar three.js voor het 3D effect van de druppels en hebben we deze gemodelleerd in Blender. Ook hebben we onderzoek gedaan voor de content en hier hebben we interviews voor opgesteld en uitgevoerd. Het doel van de interviews was om er achter te komen welke onderwerpen rond water interessant zijn voor de doelgroep. Zo zijn onderwerpen als waterkwaliteit en water besparen naar voren gekomen en hebben we dit in de content geïmplementeerd. Met al deze informatie en kennis zijn we begonnen met het coderen en ontwikkelen.

Eindproduct

Ons eindproduct voor nu is het minimum viable product oftewel een sterk prototype met alle belangrijke functionaliteiten. Het concept is niet veel veranderd van het oorspronkelijke idee om een slide op de homepage toe te voegen. Hierin komt weer duidelijk de vergelijking van de wereld van Oasen drinkwater en de wereld van het commerciële drinkwater naar boven, om bewustzijn te creëren bij de gebruiker op een interactieve manier met 3D technologie.

Doorontwikkelingsmogelijkheden

  • Mobiele stijling toevoegen

  • Meerdere tips en quizvragen toevoegen

  • Nieuwe content video’s maken

  • Mogelijkheid tot accessible versie

  • Simpele informatie weergeven

Omdat het eindproduct nu nog het minimum viable product is staan er nog een aantal punten open waarvan we denken dat het product verbeterd zou kunnen worden als deze worden toegevoegd. We zien doorontwikkelingsmogelijkheden in het toevoegen van zowel de mobiele styling als meerdere tips en quizvragen. Ook zien wij een extra waarde in het vervangen van de huidige stock video’s met zelfgemaakte, relevante video’s. Daarnaast zou het product kunnen worden verbeterd door deze accessible te maken en als laatst zou de informatie en visuals versimpeld kunnen worden zodat het ook toegankelijk is voor kinderen.

Links